August 17, 2022

About Us

Sana, Sini, dan Sinun

Berita tempatan, nasional, dan antarabangsa

Sarawak Update berita merupakan satu portal berita kecil cuba menyampai berita tempatan (Sini) nasional (Sana) dan antarabangsa (Sinun). Wartawan kami terdiri dari karyawan terlatih dan aktivis tempatan yang menyumbangkan berita lokal. Kami cuba menyediakan ruang kepada semua tertakluk bandwith yang terhad berikutan dana yang kecil.